Educator


Idź do spisu treści

Menu główne:


Oferta


Wykonuję tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. Tłumaczenia wykonywane są na zlecenia firm, instytucji i osób prywatnych.

Wykonuję wszystkie typy tłumaczeń:

 • przysięgłełe,
 • specjalistyczne,
 • zwykłe,
 • ustne

Tłumaczę dokumenty z dziedzin takich jak:

 • prawo,
 • ekonomia,
 • handel,
 • usługi,
 • administracja


Rodzaje tłumaczonych dokumentów:

 • teksty biznesowe,
 • umowy,
 • faktury.
 • dokumenty podatkowe i rachunkowe,
 • dyplomy ukończenia szkół,
 • akty urodzenia, akty zgonu i małżeństwa
 • dowody rejestracyjne samochodów,
 • korespondencja handlowa
 • korespondencja administracyjna
 • streszcenia wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej


Gotowe tłumaczenia mogą być oddane w formie papierowej i/lub w wersji elektronicznej jak również wysłane e-mailem. Tłumaczenia przysięgłe wydawane są tylko w formie wydruku i opatrzone są odpowiednimi pieczęciami. Jestem elastyczna na potrzeby klientów dlatego jeśli jest taka potrzeba mogę dojechać do klienta i przeprowadzić tłumaczenie pisemne lub ustne na miejscu. Powierzone mi zlecenia objęte są zasadą bezwzględnej poufności. Chronię państwa dokumenty i prywatność.®Copyright 2007 by FIRMA 2000 Sp. z o.o. Created by t.miotke@wschodbiznesu.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego